Tung : Shërbime : MP & Media
 
MP & Media
 
Marrëdhënie me Publikun
Marka nuk perceptohet nga konsumatori vetëm nëpërmjet marketingut, reklamimit dhe/ose prezencës në internet. Ajo ndikohet edhe nga komunikimi nëpërmjet mediave të shtypit dhe elektronike, nga populli, madje, edhe nga konkurrenca. Ne sigurohemi që Marka e klientit tonë të ndërtojë marrëdhënie të shëndosha, duke ofruar trajnime për media, administrim krizash, komunikata shtypi dhe mjete tjera në shërbim të marrëdhënieve me publikun.

Menaxhim Mediash
Shtrirja e një Marke varet shumë nga menaxhimi i mediave. Asnjë nga shërbimet që i ofrojmë nuk do të kishin sukses, nëse nuk do të paraqiteshin si duhet nëpër mediat më të përshtatshme, qoftë në TV, radio, internet apo thjesht në një afishe të varur në shtyllë. Ne bëjmë që Marka të shihet gjithmonë më së miri, të dëgjohet dhe të ndjehet, duke gjetur mënyrat më origjinale për përdorimin më të mirë të mediave, gjithmonë me shpenzimet më të përshtatshme.
 
Projektet e fundit në MP & Media
 
Snoop Dogg në mahallë  
E sertë krijuar në Kosovë për Z mobile më 07.2010
Shih edhe Fushata Reklamimi, Promo & Ndodhi, MP & Media

Në bashkëpunim të ngushtë me Z mobile dhe kompani të tjera partnere, organizimi i koncertit të Snoop Dogg në Stadiumin e Qytetit të Prishtinës ishte...
Më Shumë
 
Takim për osteoporozën
krijuar në Kosovë për Klientë tjerë më 03.2010
Shih edhe Dizajn & Publikime, Promo & Ndodhi, MP & Media

Në bashkëpunim me Shoqatën e Osteoporozës së Kosovës, Roche kërkoi nga ne të organizojmë një takim pune për Osteoporozën, trajtimin dhe...
Më Shumë
 
Lançimi i Z mobile  
E sertë krijuar në Kosovë për Z mobile më 01.2010
Shih edhe Fushata Reklamimi, MP & Media

Lançimi i Z mobile MVNO (Operator Rrjeti Mobil Virtuel) ishte njëra prej projekteve më sfiduese dhe më të këndëshme të vitit, duke qenë se dy...
Më Shumë
 
Për gjeneratat e reja të shpikësve  
E sertë krijuar në Kosovë për IPKO më 04.2009
Shih edhe Markë & Identitet, MP & Media

Dizajn identiteti, posterësh, reklama gazetash dhe shërbime marrëdhëniesh me publikun për IPKO Foundation, institucion që u shpërndan bursa...
Më Shumë
 
Rekomandoje këtë faqe