Tung : Punë  ///  Paraprak   Pasues
 
Identiteti i ri i PTK
krijuar në Kosovë për PTK më 01.2007 me komente
(Fushata Reklamimi, Markë & Identitet, Telekom & TI, Publike & Politike)
 
Korporata më e madhe publike në vend, Posta dhe Telekomi i Kosovës, kërkoi ndryshim të përgjithshëm të imazhit, i cili njëkohësisht do të reflektonte përpjekjet e korporatës për ta përmirësuar imazhin dhe ta rriste besimin e konsumatorit.

Marka e re të cilën e krijuam përbëhet prej një identiteti dhe logoje që përfaqëson tri modulet e biznesit të PTK-së: telefoninë mobile (Vala), telefoninë fikse (Telekomi i Kosovës) dhe postën (Posta e Kosovës).

Poashtu prodhuam TV reklamën më të shtrenjtë ndonjëherë në Kosovë deri në atë kohë, bashkë me bollborde, posterë, reklama gazetash, flamuj, produkte të ndryshme shtypi, dizajne identiteti për pikat e shitjes, produkte tjera të brenduara dhe dhurata, me qëllim që ta shpërndajmë imazhin e ri në tërë vendin.
 

 
 
 Projekti paraprak        Projekti pasues 
 
Rekomandoje këtë projekt
 
Si t'u duk?
Duam shumë ta dijmë mendimin tënd për këtë projekt. Komentet, sygjerimet, kritikat apo lëvdatat tua janë të rëndësishme për ne. Na ndihmo të përmirësohemi.