Tung : Punë : Prodhimtari  ///  Paraprak   Pasues
 
Kampion për vitamina
krijuar në Kosovë për Klientë tjerë më 06.2011 me komente
(Fushata Reklamimi, Ushqim & Pije, Prodhimtari)
 
Lëngut të frutave Jaffa Champion i nevojitej një fushatë përforcimi imazhi gjatë verës, kushtuar fëmijëve gjatë pushimeve të tyre verore.

Ne prodhuam një TV reklamë, në të cilën fëmijët garojnë, se cili po konsumon më shumë vitamina duke konsumuar fruta. Fituese, natyrisht, doli goca e vogël që pinte lëngun Jaffa, kampionin e vitaminave.
 

 
 
 Projekti paraprak        Projekti pasues 
 
Rekomandoje këtë projekt
 
Si t'u duk?
Duam shumë ta dijmë mendimin tënd për këtë projekt. Komentet, sygjerimet, kritikat apo lëvdatat tua janë të rëndësishme për ne. Na ndihmo të përmirësohemi.