Tung : Punë : Riinvest Instituti
 
Riinvest Instituti | 2 projekte
 
Diplomë britanike n'Prishtinë  
E sertë krijuar në Kosovë për Riinvest Instituti më 08.2012 me komente
(Fushata Reklamimi, Markë & Identitet, Dizajn & Publikime, Edukativo-arsimore)

Staffordshire university nga Britania e Madhe është futur rishtazi në skenën arsimore kosovare, nëpërmjet programit të British Faculty of Business...
MË SHUMË
 
Rifreskim imazhi
krijuar në Kosovë për Riinvest Instituti më 05.2012 me komente
(Dizajn & Publikime, Edukativo-arsimore)

Pas ndarjes nga Universiteti AAB, që ndodhi rishtas, Riinvesti kërkoi nga ne të dizajnojmë dhe prodhojmë një numër të madh materialesh për...
MË SHUMË
 
Rekomandoje këtë faqe