Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Patronage motives    
Motive të përkrahjes  
Motivet që e shtyjnë një person drejt zgjedhjes së një shitësi, dyqani ose një ofruesi shërbimesh.
 
Generic brand    
Markë e përgjithshme  
Produkte që nuk kanë lidhje me ndonjë markë private a kombëtare.
 
Agency commission    
Përqindje e agjencisë  
Tarifa e agjencisë për ekzekutimin e reklamave. Historikisht, kjo është llogaritur si 15% e shumës së shpenzuar për menaxhimin e reklamimit nga agjencia. Viteve të fundit përqindja është bërë, në shumë raste, e negociueshme dhe, madje, mund të llogaritet edhe në bazë të suksesit të fushatës.
 
Counter advertising    
Kundër-reklamim  
Reklamë që ka drejtim të kundërt nga porosia e reklamës paraprake. Kjo mënyrë e reklamimit mund të përdoret për të marrë pikëvështrim të kundërt në ndonjë temë të debatueshme, ose për të kundërshtuar efektin që mund të ketë pasur reklamimi i një pale tjetër.
 
Focus group interview    
Grup fokusi  
Metodë hulumtimi në të cilën merr pjesë një grup i vogël klientësh që diskutojnë produktin ose reklamën, nën drejtimin e një intervistuesi me përvojë.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.