cheap nfl jerseys Karrota - Glossary
Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Brand    
Markë  
Emër, term, dizajn, simbol ose çfarëdo paraqitje tjetër, e cila e identifikon një mall a shërbim dhe e dallon me atë të tregtarëve të tjerë. Termi ligjor për markën është shenjë dalluese (trademark). Marka mund të identifikojë një artikull, një familje artikujsh ose të gjithë artikujt e atij tregtari.
 
Point of purchase advertising POP    
Reklamim në pikat e shitjes  
Mjete promovuese që ekspozohen nëpër dyqane, komplekse dyqanesh a qendra tregtare. Përmbajnë shenja dhe porosi për t’ua tërhequr vëmendjen klientëve pikërisht kur janë duke blerë mallra në dyqan.
 
Media strategy    
Strategji e medias  
Planifikimi i reklamuesit për t’i afruar klientit porosinë reklamuese nëpërmjet përdorimit të mediave më të përshtatshme.
 
Unique selling proposition USP    
Përparësi unike  
Përparësia unike e produktit ose e shërbimit, të cilin nuk e ka konkurrenca.
 
Reference group    
Grup reference  
Grup njerëzish ose një organizatë që një individ e respekton, identifikohet me të ose synon t’i bashkohet. P.sh. shoqatat ose bashkësitë e ndryshme.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.