Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

House agency    
Agjenci e brendshme  
Agjenci reklamimi, pronë e reklamuesit, e cila menaxhon projektet e reklamuesit.
 
Brand image    
Imazh i markës  
Perceptimi i produktit ose markës nga klienti.
 
Unique selling proposition USP    
Përparësi unike  
Përparësia unike e produktit ose e shërbimit, të cilin nuk e ka konkurrenca.
 
Wear out    
Reklamë e konsumuar  
Pika e arritur, kur një fushatë reklamuese e humb efektin e saj për shkak të ritransmetimit të tepruar të reklamave.
 
Copy    
Tekst i reklamës  
Teksti i shkruar ose i folur në një reklamë.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.