Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Eighty-twenty rule    
Parimi 80-20  
Parim i thjeshtë, sipas të cilit, 80% e artikujve të një kategorie specifike produkti, konsumohen nga 20% e klientëve.
 
Cost efficiency    
Efikasitet i kostos  
Per një media plan, ky është balancimi i shtrirjes dhe frekuencës më të lartë me çmimin më të ulët.
 
Jingle    
Xhingël  
Këngë e shkurtër, e përdorur në reklamë, që zakonisht përmend markën ose përparësitë e produktit.
 
Business-to-business advertising B2B    
Reklamim biznes-biznes  
Reklamimi drejtuar bizneseve të tjera, jo konsumatorëve.
 
Classified advertising    
Reklamime (shpallje) të vogla  
Reklamim shtypi i kufizuar për disa mallra dhe shërbime të caktuara, zakonisht më të vogla në madhësi e përmbajtje.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.