cheap nfl jerseys Karrota - Glossary
Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Integrated marketing communication    
Komunikim i integruar marketingu  
Koncept menaxhues i krijuar për t’i kombinuar të gjitha aspektet e komunikimit të marketingut, siç janë: reklamimi, promovimi i shitjes, marrëdhëniet me publikun, interneti dhe marketingu direkt, për të bashkëpunuar si forcë e përbashkët, duke mos lejuar aplikimin e ndarë dhe të izoluar nga njëri-tjetri.
 
Image advertising    
Reklamim imazhi  
Promovimi i imazhit ose i perceptimit të përgjithshëm të një produkti ose shërbimi, jo i tipareve të tij funksionale.
 
Qualitative research    
Hulumtim kualitativ (subjektiv)  
Metodë hulumtimi që vë në pah domethënien e perceptimit dhe qëndrimit të klientit. Për shembull, intervista dhe grupe fokusi të vogla.
 
Keeper    
Mbajtës  
Dhuratë që përdoret për të nxitur klientin të ndërmarrë një veprim, p.sh. të plotësojë një pyetësor ose të testojë një produkt.
 
Galvanometer test    
Test galvanometri  
Metodë hulumtimi që bën matjen e ndryshimeve fiziologjike te klienti kur këtij i bëhet ndonjë pyetje ose i tregohet një reklamë.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.