Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Advertising speciality    
Reklamim i veçuar  
Një produkt që e ka të stampuar ose që mban një logo a mesazh promocional. Quhet edhe produkt promocional.
 
Advertising budget    
Buxhet reklamimi  
Paratë e planifikuara nga reklamuesi për të paguar reklamimin. Ka mënyra të shumta për të përcaktuar madhësinë më të dëshiruar të buxhetit reklamues.
 
Advertising allowance    
Shumë e paracaktuar e reklamimit  
Paratë që i ndahen distributorit nga prodhuesi për qëllime reklamimi të një produkti ose të një marke të caktuar.
 
Comparative advertising    
Reklamim krahasues  
Reklamë në të cilën përmendet ose prezantohet qëllimisht marka konkurrente dhe bëhet ose nënkuptohet krahasimi me të.
 
Classified advertising    
Reklamime (shpallje) të vogla  
Reklamim shtypi i kufizuar për disa mallra dhe shërbime të caktuara, zakonisht më të vogla në madhësi e përmbajtje.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.