Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Digital marketing    
Marketing digjital  
Përdorimi i pajisjeve të kyçura në Internet, si kompjuterët, tablet-et, smartphone-ët dhe panelet e lojërave, për t'i tërhequr konsumatorët me reklamim online. Shih edhe Online advertising.
 
Earned rate    
Pjesë e fituar  
Vlera e ulur e çmimit të tarifës së medias, bazuar në sasinë ose frekuencën e përdorimit të medias.
 
Infomercial    
Reklamë informuese  
Reklamë shumë e ngjashme në dukje me një program lajmesh ose me ndonjë program tjetër që nuk ka përmbajtje reklamuese.
 
Nonprofit marketing    
Marketing jofitimprurës  
Marketingu i një produkti a shërbimi, oferta e të cilit nuk ka për qëllim përfitimin financiar të reklamuesit.
 
Voiceover    
Narrator  
Zëri i aktorëve të ndryshëm që përdoret për reklama. Narratori është zëri i një reklame.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.