Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Percent-of-sales method    
Metodë e përqindjes mbi shitjet  
Metoda e përcaktimit të buxhetit reklamues, bazuar në analizat e shitjes të mëparshme, si dhe në parashikimin e shitjeve në të ardhmen.
 
Horizontal publications    
Publikime horizontale  
Publikime biznesi të dizajnuara për të joshur njerëz me interesa ose përgjegjësi të ngjashme nëpër kompani ose industri të ndryshme.
 
Exposure    
Ekspozim  
Klientët që kanë parë ose dëgjuar një mjet reklamimi, pavarësisht nëse i kanë kushtuar vëmendje ose jo.
 
Key success factors    
Faktorë kyçë të suksesit  
Faktorët të cilët janë kusht i domosdoshëm për sukses në një treg të caktuar.
 
Persuasion process    
Proces i bindjes  
Procesi i përdorur nga reklamimi për të influencuar në sjelljet e audiencës, posaçërisht në synimin për të blerë dhe perceptimin e produktit, duke ndikuar në arsye ose emocion.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.