Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Guerilla marketing    
Marketing gueril  
Marketing jo i zakontë që synon të arrijë rezultate maksimale me shpenzime sa më të vogla.
 
Eighty-twenty rule    
Parimi 80-20  
Parim i thjeshtë, sipas të cilit, 80% e artikujve të një kategorie specifike produkti, konsumohen nga 20% e klientëve.
 
Infomercial    
Reklamë informuese  
Reklamë shumë e ngjashme në dukje me një program lajmesh ose me ndonjë program tjetër që nuk ka përmbajtje reklamuese.
 
Vertical publications    
Publikime vertikale  
Editoriale që kanë përmbajtje me interes në industrinë specifike.
 
Lead    
Ndjekje  
Mundësi e përfitimit të një klienti: një individ apo organizatë që shpreh interesim në shërbimet apo produktet e kompanisë. Ndjekjet zakonisht kapen nëpërmjet rekomandimeve nga konsumatorët ekzistues, ose nëpërmjet reagimit ndaj reklamave. Reparti i marketingut të një kompanie është përgjegjës për kapjen e ndjekjeve.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.