Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Gross rating points GRPs    
Pikë të vlerësimit bruto  
Frekuenca mesatare e shtrirjes. Kjo është njësi matëse e shtrirjes së reklamës së shpërndarë nga një ose më shumë mjete reklamimi brenda një periudhe të caktuar kohore.
 
Business-to-business advertising B2B    
Reklamim biznes-biznes  
Reklamimi drejtuar bizneseve të tjera, jo konsumatorëve.
 
Slogan    
Slogan  
Pjesa e folur ose e shkruar e një porosie reklamuese, e cila e jep idenë kryesore me disa fjalë që mbahen mend - parullë.
 
Advertising plan    
Plan reklamimi  
Formulimi i synimeve që duhet të arrihen në një fushatë reklamuese, si do të përmbushen ato synime dhe si do të përcaktohet nëse fushata ka pasur sukses në arritjen e tyre.
 
Horizontal discount    
Ulje horizontale  
Ulje e çmimit të blerjes së medias, duke premtuar reklamim të vazhdueshëm për një periudhë më të gjatë kohore.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.