Tung : Fjalorth
 
Fjalorth terminologjik | 195 shprehje
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Ky është versioni online i publikimit tonë të quajtur Libri i vogël i kuq, që përmban një fjalorth të shprehjeve të marketingut, reklamimit dhe fushës digjitale në gjuhën shqipe.
 
Zgjedh nga alfabeti në të majtë për ta shfletuar fjalorthin, ose shkarko verzionin PDF të librit (2.3 MB).
 
Disa nga shprehjet në fjalorthin tonë
 

Vertical publications    
Publikime vertikale  
Editoriale që kanë përmbajtje me interes në industrinë specifike.
 
Creative brief    
Përmbledhje kreative  
Formulim i shkruar që u ndihmon dhe shërben ekipeve kreative për të shkruar dhe realizuar një reklamë. Përshkruan pyetjet më të rëndësishme që duhen konsideruar gjatë realizimit të reklamës (kush, pse, çfarë, ku dhe kur), përfshirë përkufizimin dhe përshkrimin e audiencës së synuar, metodat racionale dhe emocionale që duhen përdorur, tiparet e produktit që do të përmbushë nevojat e klientit, stilin, qasjen ose tonin që do të përdoret në tekstin e shkruar dhe të folur, si dhe çfarë mesazhi do të reflektojë.
 
Classified advertising    
Reklamime (shpallje) të vogla  
Reklamim shtypi i kufizuar për disa mallra dhe shërbime të caktuara, zakonisht më të vogla në madhësi e përmbajtje.
 
Full position    
Pozicion i mbushur  
Reklamë shtypi e rrethuar me material leximi në një gazetë, duke e bërë kështu më të mundshëm leximin e reklamës nga klienti. Ky është pozicion shumë i dëshiruar për një reklamë.
 
Brainwriting    
Gjetje idesh me shkrim  
Anëtarët e grupit përdorin një interval të shkurtër kohor, 7 - 10 minuta, për t’i shkruar të gjitha zgjidhjet e një problemi që u bien ndërmend. Pastaj idetë e të gjithëve bashkohen. Kjo procedurë është më efektive sesa gjetja e ideve në grup (Brainstorming).
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digjital |
 
Rekomandoje këtë faqe
 
Na propozo shprehje të reja
Nëse ke për të propozuar ndonjë shprehje që mendon se duhet të jetë në fjalorth, mos ngurro ta shkruash në komentet më poshtë.
 

Deprecated: Directive 'allow_call_time_pass_reference' is no longer available in PHP in Unknown on line 0

Deprecated: Directive 'magic_quotes_gpc' is no longer available in PHP in Unknown on line 0

Deprecated: Directive 'register_globals' is no longer available in PHP in Unknown on line 0