Hello : Blog : Fisnik Ismaili
 
Fisnik Ismaili | 4 articles
 
An avid reader, but a mediocre writer, Fisnik attempts to express himself in various ways, failing most of the times. However, his occasional flukes are sometimes considered work of art, usually by people who have no idea what art is.

Thanks to these people, Fisnik appears to be successful among his fellow members of creative society, even though he's worth crap.

Noone understands how it was possible for him to survive in the creative business for over 15 years, but hey, even pigs fly these days.

Now he's messing around with politics, too, the poor sod.
 
Këtë po e shkruej pikërisht sot, në ditën e Super Bowl, finales së madhe të ligës futbollit amerikan (NFL) e cila, përveç se shquhet për madhështinë...
READ MORE
 
57 ditët ma të mira të prodhuesit kosovar
By Fisnik Ismaili in Kosova on 21/11/2011 with comments
Tags: Albanian, Economy, Food, Inspiration, Politics, Production, Social

Në mesin e temave të “nxehta” ekonomike të vitit 2011 në Kosovë, të cilat përfshijnë çashtjet si buxheti i Kosovës me paqartësitë lidhun me Fondin...
READ MORE
 
Nuk ka ma keq se kur nji produkt që reklamohet e nënçmon konsumatorin. Kjo ndodh shpesh në Kosovë, prandaj reklamat dështojnë. Si rezultat,...
READ MORE
 
Kur isha vjet në Slloveni në nji mbledhi dy-ditëshe të drejtorëve kreativë të rajonit, nji pjesë e konsiderueshme iu përkushtua gjetjeve të ideve...
READ MORE
 
Recommend this page
 
Suggest a topic
Use the space in the comments to suggest various topics to our blog authors. Even though this blog is dedicated to advertisig and the fields related to it, it doesn't mean we can't start other topics for discussions and debates.