Hello : Blog : Documentary
 
Documentary | 2 articles
 
Copëz e veçantë emocioni
By The Lizard in Kosova on 03/03/2013 with comments
Tags: Albanian, Arts, Creative, Culture, Documentary, English, Film/Video, Inspiration, Language, Music, Social, Writing

Një poezi e fuqishme, drejt nga zemra, e W.H. Auden, të cilën e ka shkrue në vitin e largët të 1938-ës, por që është aktuale edhe sot, e ka me qenë...
READ MORE
 
Bankënotat zvicerane
By Bardhi Haliti in Kosova on 10/01/2012 with comments
Tags: Albanian, Brand, Case Study, Creative, Design, Documentary, Economy, Inspiration, Print, Public, Typography

Kur pata ndëgjue për nji konkurs për ridizajnim të bankënotave zvicerane m'patë ardhë shumë çudi, jo përshkak se k’to bankënota nuk kishin nevojë...
READ MORE
 
Recommend this page
 
Suggest a topic
Use the space in the comments to suggest various topics to our blog authors. Even though this blog is dedicated to advertisig and the fields related to it, it doesn't mean we can't start other topics for discussions and debates.